sarth tukaram gatha

भांडवी माउली कवतुके – संत तुकाराम अभंग – 477

भांडवी माउली कवतुके – संत तुकाराम अभंग – 477


भांडवी माउली कवतुके बाळा । आपणा सकळां साक्षित्वेसीं ॥१॥
माझी माझी म्हणे एकएकां मारी । हे ती नाहीं दुरी उभयंता ॥ध्रु.॥
तुझे थोडे भातें माझें बहु फार । छंद करकर वाद मिथ्या ॥२॥
तुका म्हणे एके ठायी आहे वर्म । हेंचि होय श्रम निवारिते ॥३॥

अर्थ

आई आपल्या दोन बाळांमध्ये कौतुकाने भांडण लावून देते आणि साक्षित्वाने त्यांची मजा बघत असते एकाला मार देते तर एकाला जवळ घेते परंतु असे असले तरी देखील त्या दोघांवरही तिचे प्रेम सारखेच असते त्यामध्ये ती भेदभाव करत नाही.तुझा खाऊ थोडा आहे आणि माझा पुष्कळ आहे असा हट्ट धरून मुले उगाच भांडण करतात. तुकाराम महाराज म्हणतात या सर्वांचे वर्म आईच्या ठिकाणी असते त्यामुळेच त्या दोघांना होणारे श्रम ती निवारण करते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भांडवी माउली कवतुके – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

1 thought on “भांडवी माउली कवतुके – संत तुकाराम अभंग – 477”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *