संत तुकाराम अभंग

श्वान शीघ्रकोपी – संत तुकाराम अभंग – 51

श्वान शीघ्रकोपी – संत तुकाराम अभंग – 51


श्वान शीघ्रकोपी ।
आपणा घातकर पापी ॥१॥
नाहीं भीड आणि धीर ।
उपदेश न जिरे क्षीर ॥ध्रु.॥
माणसांसि भुंके ।
विजातीनें द्यावे थुंके ॥२॥
तुका म्हणे चित्त ।
मळिण करा तें फजित ॥३॥

अर्थ
शीघ्रकोपि मनुष्य स्वता:च्या नाश करून घेतो, तो कुत्र्यप्रमाणे असतो .ज्याला दुसर्‍याचा आदर करता येत नाही, आणि ज्याच्याकडे धैर्य नसते, त्याला उपदेश व दुध पचतच नाही ते वाया जातो .माणसांना तो अपशब्द बोलतो म्हणून त्यावर लोक थुंकतात .तुकाराम महाराज म्हणतात, आशा अमंगळ वृत्तीच्या लोकांची फजीती करावी .


हा अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .


श्वान शीघ्रकोपी – संत तुकाराम अभंग

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *