sarth tukaram gatha

आधारावांचुनी – संत तुकाराम अभंग – 510

आधारावांचुनी – संत तुकाराम अभंग – 510


आधारावांचुनी । काय सांगसील काहाणी ॥१॥
ठावा नाहीं पंढरीराव । तोंवरी अवघेंचि वाव ॥ध्रु.॥
मानिताहे कोण । तुझें कोरडें ब्रम्हज्ञान ॥२॥
तुका म्हणे ठेवा । जाणपण एक सवा ॥३॥

अर्थ

आधाराशिवाय म्हणजे अनुभूती शिवाय कोणत्याही गप्पागोष्टी कश्या काय सागतो?जो पर्यंत पंढरीरायाचे खरे स्वरूप समजले नाही,तोपर्यंत नुसते ज्ञान संपादन करून काय उपयोग?भक्ती शिवाय कोरडे ज्ञान काय उपयोगाचे?ते कोण बरे ऐकणार?तुकाराम महाराज म्हणतात तुम्हांला विठ्ठलाचे विशाल स्वरूप जाणून घ्यायचे असेल.तर ज्ञानाचा अहंकार दूर ठेवा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आधारावांचुनी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *