sarth tukaram gatha

अनाथांची तुम्हां दया – संत तुकाराम अभंग – 511

अनाथांची तुम्हां दया – संत तुकाराम अभंग – 511


अनाथांची तुम्हां दया । पंढरीराया येतसे ॥१॥
ऐसी ऐकोनियां कीर्ती । बहु विश्रांति पावलों ॥ध्रु.॥
अनाथांच्या धांवा घरा । नामें करा कुडावा ॥२॥
तुका म्हणे सवघड हित । ठेवूं चित्त पायांपें ॥३॥

अर्थ

पंढरीराया,जे भक्त अनाथ असतात,त्यांची दया तुम्हांला येत असते.अशी तुमची कीर्ती ऐकून मी फार समाधानी झालो.जे अनाथ तुमच्या नावाचा धावा करतात,त्यांच्यासाठी तुम्ही धावत जाता.त्यांचे रक्षण करता.तुकाराम महाराज म्हणतात विठ्ठला,आमचे चित्त तुमच्या चरणावर स्थिर करू त्यातच आमचे हित सामावलेले आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अनाथांची तुम्हां दया – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *