sarth tukaram gatha

येथें नाहीं उरों आले – संत तुकाराम अभंग – 512

येथें नाहीं उरों आले – संत तुकाराम अभंग – 512


येथें नाहीं उरों आले अवतार । येर ते पामर जीव किती ॥१॥
विषयांचे झणी व्हाल लोलिंगत । चेवलिया अंत न लगे भंग ॥ध्रु.॥
वाहोनियां भार कुंथसील ओंझे । नव्हे तेचि माझें थीता त्याग ॥२॥
तुका म्हणे कैसी नाहीं त्याची लाज । संतीं केशीराज साधियेला ॥३॥

अर्थ

देवाने घेतलेले मत्स्य कुर्मादी अवतार राहिले नाही,तर मग इतर विषया भोगणाऱ्या जीवाची काय कथा आहे?तुम्ही विषयांमध्ये फार आसक्त होऊ नका.तुम्ही जर विषयांच्या चक्रामध्ये सापडलात,तर त्याचा शेवट काय होईल,हे काहीच सांगता येत नाही?या भवसागराचा भार तुम्ही वाहून जो त्रास करून घेता,तो विनाकारणच होईल हे.त्यामुळे तुमच्या स्वताच्या हिताचा तुमच्या हातून भंग होईल.तुकाराम महाराज म्हणतात संतानी ईश्वरची प्राप्ती करून घेतली आहे.पण तुम्हाला याचे काहीच का बरे वाटत नाही?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

येथें नाहीं उरों आले – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *