sarth tukaram gatha

न करावी आतां – संत तुकाराम अभंग – 522

न करावी आतां – संत तुकाराम अभंग – 522


न करावी आतां पोटासाठी चिंता । आहे त्या संचिता माप लावूं ॥१॥
दृष्टि ते घालावी परमार्थाठायीं । क्षुल्लका उपायीं सिण जाला ॥ध्रु.॥
येथें तंव नाहीं घेइजेसें सवें । कांहीं नये जीवें वेचों मिथ्या ॥२॥
खंडणेंचि नव्हे उद्वेग वेरझारीं । बापुडे संसारीं सदा असों ॥३॥
शेवटा पाववी नावेचें बैसणे । भुजाबळें कोणें कष्टी व्हावें ॥४॥
तुका म्हणे आतां सकळांचें सार । करावा व्यापार तरी ऐसा ॥५॥

अर्थ

आता पोटा पाण्याची चिंता करणे जरुरी नाही.संचिता मध्ये जे अन्न असेल ते सुखाने खाऊ.आपली दृष्टी परमार्थात रममाण करावि.सामान्य गोष्टीचा उपायांचा त्रास का बरे करून घ्यावा?प्रपंचातील कोणतीही गोष्ट शेवटी घेऊन जाता येत नाही.खोट्या भ्रममय गोष्टींच्या लाभासाठी आपल्या जीवाची शक्ती का बरे खर्च करावी आपण कितीही चिंता केली,तरी जन्म मृत्यू चक्र थांबणार नाही.आम्ही संसारातील अश्या शाश्वत,नाशवंत गोष्टीत गुरफडून दिन झालो आहोत.नावे मध्ये बसलो तर सहज पलीकडे जातो.तर मग हाताने पोहून जाण्याचे कष्ट का करायचे?तुकाराम महाराज म्हणतात हरिनामाच्या नौकेत बसून भवसागर पार करावा सर्व साधनाचे सार जे नाम,त्याचे देणे घेणे करावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

न करावी आतां – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *