sarth tukaram gatha

कळेल हे खुण – संत तुकाराम अभंग – 530

कळेल हे खुण – संत  तुकाराम अभंग – 530


कळेल हे खुण । तरि दावी नारायण ॥१॥
सत्य संतांपाशीं राहे । येरां भय आड आहे ॥ध्रु.॥
अणुचिया ऐसें । असे भरलें प्रकाशें ॥२॥
इंद्रियांचें धनी । ते हे जाती समजूनि ॥३॥
तर्क कुतर्क वाटा । नागवण घटापटा ॥४॥
तुका म्हणे ल्यावें । डोळां अंजन बरवें ॥५॥

अर्थ

ज्यावेळेला नारायण आपल्यावर कृपा करेल,त्यावेळी जीवनाचे खरे मर्म कळू शकेल.संतांच्या चरणकमलाजवळ खरे सत्य असते.आणि ते इतर लोक भय बाळगून असतात.या भगवंताचे स्वरूप अणु एवढे असून त्यात सर्वत्र दिव्य प्रकाश भरू राहिला आहे.जो इंद्रियांवरती ताबा ठेवतो त्याला जीवनाचे हे वर्म योग्य प्रकारे कळते.जे अनेक प्रकारचे तर्क,वितर्क करतात आणि घटपटादिकांची व्यर्थ चर्चा करतात.त्यांना खऱ्या परमार्थाची ओळख होत नाही त्याची हानी होते.तुकाराम महाराज म्हणतात डोळ्यांमध्ये विवेकाचे अंजन योग्य प्रकारे घालावे.म्हणजे सर्वत्र सम प्रमाणात भरलेल्या भगवंताचे दर्शन होते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कळेल हे खुण – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *