sarth tukaram gatha

वांटा घेई लवकरि – संत तुकाराम अभंग – 532

वांटा घेई लवकरि – संत तुकाराम अभंग – 532


वांटा घेई लवकरि । मागें अंतरसी दुरी । केली भरोवरी। सार नेती आणीक ॥१॥
ऐसीं भांबावलीं किती । काय जाणों नेणों किती । समय नेणती । माथां भार वाहोनि ॥ध्रु.॥
नाहीं सरलें तोंवरी । धांव घेई वेग करीं । घेतलें पदरीं । फावलें तें आपुलें ॥२॥
फट लंडी म्हणे तुका । एक न साहावे धका । तरि च या सुखा । मग कैसा पावसी ॥३॥

अर्थ

परमार्थाचा मार्ग तू निट समजून घे.त्या मार्ग वरून चालत राहा,नाही तर देवाला अंतरशील.सारी खटपट तू करणार आणि त्याचे श्रेय दुसरे घेवून जाणार .असे होऊ देऊ नकोस.अशा प्रपंच्याच्या भ्रमात किती जन भांबावले,हे काही कळत नाही.प्रपंचाचा भार डोक्यावर घेवून जगत असतात.जीवनाचा सदउपयोग करीत नाही.जो पर्यंत आयुष्य संपलेले नाही,तोपर्यंत त्वरेने धाव घेउन आपणास जे काही संतान कडून प्राप्त होईल ते पदरात घे आणि त्यातच खरे हित आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात अरे अज्ञानी मानवा तुला विवेक वैराग्याचा एक धक्का सहन होत नाही तर मग,हरी प्रेमातून मिळणारे शाश्वत प्रेम सुख तुला कसे बरे प्राप्त होईल?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वांटा घेई लवकरि – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *