sarth tukaram gatha

सदैव तुम्हां अवघें आहे – संत तुकाराम अभंग – 546

सदैव तुम्हां अवघें आहे – संत तुकाराम अभंग – 546


सदैव तुम्हां अवघें आहे । हातपाय चालाया ॥१॥
मुखीं वाणी कानीं कीर्ती । डोळे मूर्ती देखावया ॥ध्रु.॥
अंध बहिर ठकलीं किती । मुकीं होती पांगुळ ॥२॥
घरा आंगी लावुनि जागा। न पळे तो गा वांचे ना ॥३॥
तुका म्हणे जागा हिता । कांहीं आतां आपुल्या ॥४॥

अर्थ

तुमचे भाग्य आहे की,तुम्हाला सदैव भागवंताचे भजन करण्यासाठी टाळ्या वाजविण्यासाठी हात दिले आहे,स्न्मार्गावरून चालण्यासाठी पाय दिले आहे.भगवंताचे नाम घेण्यासाठी मुखी वाणी दिली,कीर्ती ऐकण्यासाठी कान दिले,विश्वात भरलेल्या भगवंताला पाहण्यासाठी डोळे दिले.परंतु किती तरी लोक आंधळे,बाहीर,मुके,पांगळे आहेत कि, यांना भगवंताची सेवा करता येत नाही म्हणून भवसागरात फसले गेले आहे.स्वतःच्या घराला आग लावून तो जर स्वतःच घरात बसला तर तो कसा बरे वाचू शकेल?तुकाराम महाराज म्हणतात आता तरी जागे व्हा आपले खरे हित कशात आहे ते जाणून घ्या.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सदैव तुम्हां अवघें आहे – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *