sarth tukaram gatha

ऐसे पुढती मिळतां आतां – संत तुकाराम अभंग – 547

ऐसे पुढती मिळतां आतां – संत तुकाराम अभंग – 547


ऐसे पुढती मिळतां आतां – संत तुकाराम अभंग

ऐसे पुढती मिळतां आतां । नाहीं सत्ता स्वतंत्र ॥१॥
म्हणउनि फावलें तें घ्यावें । नाम गावें आवडी ॥ध्रु.॥
संचित प्रारब्ध गाढें । धांवे पुढें क्रियमाण ॥२॥
तुका म्हणे घुबडा ऐसें । जन्म सरिसे शुकराचें ॥३॥

अर्थ

अनमोल असा उत्तम नर देह लाभलेला आहे.पुढे तोच जन्म लाभेल याची काहीच शाश्वती नाही.म्हणून नर देहाचे सार्थक करण्यासाठी थोडाही वेळ रिकामा न घालता हरीचे आवडीने नाम घ्यावे.संचित आणि प्रारब्ध हे फारच गाढे(बलवान) असते.आणि आपल्या क्रियमाण कर्माची गती सदैव पुढे वाटचाल करीत असते.तुकाराम महाराज म्हणतात आत्ताच सावध व्हा आणि प्रेमाने हरी भजन करा.नाही तर पुढे जन्म घुबडाचे किंवा डुकराचे मिळेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐसे पुढती मिळतां आतां – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *