sarth tukaram gatha

सर्वविशीं माझा त्रासलासे – संत तुकाराम अभंग – 548

सर्वविशीं माझा त्रासलासे – संत तुकाराम अभंग – 548


सर्वविशीं माझा त्रासलासे जीव । आतां कोण भाव निवडू एक ॥१॥
संसाराची मज न साहेचि वार्ता । आणीक म्हणतां माझें कोणी ॥ध्रु.॥
देहसुख कांहीं बोलिले उपचार । विष तें आदर बंद वाटे ॥२॥
उपाधि दाटणी प्रतिष्ठा गौरव । होय माझा जीव कासावीस ॥३॥
तुका म्हणे कांहीं आणीक न साहे । आवडती पाय वैष्णवांचे ॥२॥

अर्थ

लौकीक व संसारिक गोष्टी विषयी माझा जीव त्रासून गेला आहे.त्रास होईल अश्या भवसंसारातील कोणत्याही प्रकारची गोष्ट मला सहन होत नाही.कोणी मला आपले म्हणले तरी मला सहन होत नाही देहाला सुखी करण्या संबंधी कोणी काही बोलले,तर मला ते आवडत नाही.इंद्रिय सुख हे तर मला विषा प्रमाणे वाटते त्याचे मोठे दडपण माझ्या मनावर आहे.कोणी माझा गौरव केला उपाधी दिली,माझी प्रतिष्ठा वर्णन केली तरी त्या स्तुतीने माझा जीव कासावीस होतो.तुकाराम महाराज म्हणतात मला आता नाशवंत प्रपंचातील खोटे पणाच्या गोष्टी आवडत नाही,सहन होत नाही वैष्णावांचे चरण वंदावेत,एवढेच आवडते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सर्वविशीं माझा त्रासलासे – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *