sarth tukaram gatha

तुज ऐसा कोण उदाराची – संत तुकाराम अभंग – 555

तुज ऐसा कोण उदाराची – संत तुकाराम अभंग – 555


तुज ऐसा कोण उदाराची रासी । आपुलेचि देसी पद दासा ॥१॥
शुद्ध हीन कांहीं न पाहासी कुळ । करिसी निर्मळ वास देहीं ॥२॥
भावें हें कदान्न खासी त्याचे घरीं । अभक्ताच्या परी नावडती ॥३॥
नवजासी जेथें दुरी दवडितां । न येसी जो चित्ता योगियांच्या ॥४॥
तुका म्हणे ऐसीं ब्रीदें तुझीं खरीं । बोलतील चारी वेद मुखें ॥५॥

अर्थ

हे प्रभू तुझ्या सारखा उदार दाता या जगात कोण बरे आहे?तू दातृव्ताची एक मूर्ती आहेस.तू आपल्याला स्वतःचे स्थान आपल्या दासांना देत असतोस.तू आपल्या भक्तांचे कुळ शुध्द आहे की,अशुद्ध आहे,हे काही न पाहता त्याच्या निर्मळ देहात वास करत असतो.त्यांच्या घरातले साधे सुधे अन्न तू मोठ्या प्रेमाने खातोस परंतु जे अभक्त आहेत त्यांच्या घरचे मिष्टांन्न देखील तू खात नाहीस.ते तुला आवडत नाहि.प्रेमळ वैष्णवांच्या घरातून तू काही केले तरी जात नाहीस.पण अहंकाराने योग साधना करणाऱ्या साधकांकडे काही केले तरी तू येत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात हरी तू भक्तावर कृपा करणारा आहेस.अशीजी ब्रीदे आहेत ती खरी आहेत.त्याचे वर्णन चारी वेद स्वमुखाने सांगतात.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

तुज ऐसा कोण उदाराची – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *