sarth tukaram gatha

काय उणें जालें तुज – संत तुकाराम अभंग – 558

काय उणें जालें तुज – संत तुकाराम अभंग – 558


काय उणें जालें तुज समर्थासी । ऐसा मजपाशीं कोण दोष ॥१॥
जो तूं माझा न करिसी अंगीकार । सांगेन वेव्हार संतांमधीं ॥२॥
तुजविण रत आणिकांचे ठायीं । ऐसें कोण ग्वाही दावीं मज ॥३॥
तुका म्हणे काय धरूनी गुमान । सांग उगवून पांडुरंगा ॥४॥

अर्थ

हे देवा तू सर्व समर्थ,त्रिभुवनाचा स्वामी आहेस.माझ्या अंगी तरी कोणता मोठा दोष आहे?तू जर माझा स्वीकार केला नाहिस,तर संतांमध्ये मी हे स्पष्ट पणे सांगेन.देवा अरे तुझ्या शिवाय मी इतर दैवताच्या ठिकाणी रममाण झालो आहे,अशी साक्ष कोणी तुला देते का पहा.तुकाराम महाराज म्हणतात आता उगाच काय गुमान बसला आहेस?मला सर्व गोष्टी तूच समजून सांग.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काय उणें जालें तुज – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *