sarth tukaram gatha

कोणाच्या आधारें करूं – संत तुकाराम अभंग – 557

कोणाच्या आधारें करूं – संत तुकाराम अभंग – 557


कोणाच्या आधारें करूं मी विचार । कोण देईल धीर माझ्या जीवा ॥१॥
शास्त्रज्ञ पंडित नव्हें मी वाचक । यातिशुद्ध एक ठाव नाहीं ॥२॥
कलियुगीं बहु कुशळ हे जन । छळितील गुण तुझे गातां ॥३॥
मज हा संदेह झाला दोहीं सवा । भजन करूं देवा किंवा नको ॥४॥
तुका म्हणे आतां दुरावितां जन । किंवा हें मरण भलें दोन्ही ॥५॥

अर्थ

मी आता कोणाच्या आधारे परमार्थाचा विचार करू?कोण बरे माझ्या आता जीवाला धीर देईल?मी कुठला शाश्रज्ञ पंडित नाही अथवा मोठा वाचक नाही.मी याती हीन असून मला दुसरीकडे कोणाचा आधार नाही.या कलियुगात लोक अतिशय चतुर आहेत शुध्द भावनेने तुझे भजना द्वारे तुझे गुणगान करीत असलो,तरी ते मला छळत आहेत.लोकांच्या या छळन्या मुळे मी आता भजन करू का नको,असा संभ्रम(संदेह)मला निर्माण झाला आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात आता या लोकांचा संग करू की,मी मरून जाऊ?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोणाच्या आधारें करूं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *