sarth tukaram gatha

पतिव्रते जैसा भ्रतार – संत तुकाराम अभंग – 576

पतिव्रते जैसा भ्रतार – संत तुकाराम अभंग – 576


पतिव्रते जैसा भ्रतार प्रमाण । आम्हां नारायण तैशापरी ॥१॥
सर्वभावें लोभ्या आवडे हें धन । आम्हां नारायण तैशापरी ॥२॥
तुका म्हणे एकविध जालें मन । विठ्ठलावांचून नेणें दुजे ॥३॥

अर्थ

पतिव्रता स्त्रीला तिचा नवराच सर्व प्रमाण असतो त्याप्रमाणेच आम्हाला नारायणा विषयी भक्तिभाव आहे.लोभी माणसाला सर्वतोपरी धनाची जवळ असते अगदी त्याप्रमाणे आम्हाला नारायणाची आवड आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात माझे मन आत एकविध म्हणजे एक निष्ठ झाले आहे.ते विठ्ठला वाचून दुसरे काही जाणत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

पतिव्रते जैसा भ्रतार – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *