sarth tukaram gatha

संदेह निरसे तरि रुचिकर – संत तुकाराम अभंग – 599

संदेह निरसे तरि रुचिकर – संत तुकाराम अभंग – 599


संदेह निरसे तरि रुचिकर । फिक्यासी आदर चवी नाहीं ॥१॥
आतां नको मज खोटयानें फटवूं । कोठें येऊं जाऊं वेळोवेळां ॥ध्रु.॥
गेला तरि काय जीवाचें सांकडें । वांचउनि पुढें काय काज ॥२॥
तुका म्हणे कशी निवडा जी बरें । केलीं तैसीं पोरें आळी पायी ॥३॥

अर्थ

संदेहच जर राहिला नाही तर खरी गोडी राहील.जे बेचव आहे ते कोणाला आवडत नाही,देवा आता मला खोट्या गोष्टीने तुम्ही विनाकारण फसवू नका मी वेळा कोठे येजा करत असून?तुमच्या वाचून मी पुढे मी काय करू,म्हणून माझा जीव गेला तरी त्याचे काही मला वाटत नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात अहो देवा तुमच्या लेकराने, पोराने तुमच्या चरणाच्या दर्शनाची इच्छा केली आहे तर मग ही इच्छा बरोबर आहे कि नाही याची परीक्षा तरी तुम्ही घ्यावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संदेह निरसे तरि रुचिकर – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *