sarth tukaram gatha

धन्य आजि दिन – संत तुकाराम अभंग – 628

धन्य आजि दिन – संत तुकाराम अभंग – 628


धन्य आजि दिन । झालें संताचें दर्शन ॥१॥
जाली पापातापा तुटी । दैन्य गेलें उठाउठीं ॥ध्रु.॥
जालें समाधान । पायीं विसांवले मन ॥२॥
तुका म्हणे आले घरा । तोचि दिवाळीदसरा ॥३॥

अर्थ

आजचा दिवस धन्य आहे संताचे दर्शन झाले म्हणून.त्यांच्या दर्शनाने पाप,ताप,तसेच दैन्य याचे तुटातुटी झाली आहे.माझे समाधान झाले असून तुमच्या पायाशी माझे मन विसावले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात ज्या दिवशी संत घरी येतात,तो दिवस दिवाळी व दसरा आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

धन्य आजि दिन – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *