sarth tukaram gatha

अणुरेणुयां थोकडा – संत तुकाराम अभंग – 627

अणुरेणुयां थोकडा – संत तुकाराम अभंग – 627


अणुरेणुयां थोकडा । तुका आकाशाएवढा ॥१॥
गिळुनि सांडिलें कलेवर । भव भ्रमाचा आकार ॥ध्रु.॥
सांडिली त्रिपुटी । दीप उजळला घटीं ॥२॥
तुका म्हणे आतां । उरलों उपकारापुरता ॥३॥

अर्थ

मी अणुरेणु पेक्षाही सूक्ष्म व आकाश ऐवढा मोठा आहे.मी भ्रम रुपी आकार सर्व गिळून टाकला आहे.ज्ञेय,ज्ञाता व ज्ञान हि त्रिपुटी मी सांडली आहे आणि अंतकरण रूप घाटाच्या ठिकाणी नीज बोधाचा दीप प्रकाशित केला आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात आता मी केवळ लोकांवर उपकार करण्यासाठी उरलो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अणुरेणुयां थोकडा – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *