sarth tukaram gatha

विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी – संत तुकाराम अभंग – 644

विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी – संत तुकाराम अभंग – 644


विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी ठावें । येरांनीं वाहावे भार माथां ॥१॥
साधनें संकट सर्वांलागीं शीण । व्हावा लागे क्षीण अहंभाव ॥ध्रु.॥
भाव हा कठीण वज्र हें भेदवे । परि न छेदवे मायाजाळ ॥२॥
तुका म्हणे वर्म भजनेंचि सांपडे । येरांसी तों पडे वोस दिशा ॥३॥

अर्थ

संपूर्ण जग म्हणजे विष्णूचे स्वरूप आहे हे केवळ वैष्णवांना माहित आहे इतर ज्ञानाचा भार वाहणाऱ्या लोकांनी आपल्या माथ्यावर भार(ज्ञानाचा) वहावा. अनेक प्रकारचे साधने म्हणजे संकटच आहे त्यामध्ये अहंभाव हा शिण झाला पाहिजे.अहंकारचाम्हणजेच अहम भावाचा नाश करणे हे फार कठीण आहे.एक वेळ वज्राचा नाश करता येईल पण मायाजाल तोडता येणार नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात हरी भक्तीचे खरी वर्म तुम्हाला केवळ भजनातच सापडते बाकीच्यांना मात्र दिशा ओस पडतील.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *