sarth tukaram gatha

देव घ्या कोणी देव – संत तुकाराम अभंग – 643

देव घ्या कोणी देव – संत तुकाराम अभंग – 643


देव घ्या कोणी देव घ्या कोणी । आइता आला घर पुसोनी ॥१॥
देव न लगे देव न लगे । सांठवणाचे रुधले जागे ॥ध्रु.॥
देव मंदला देव मंदला । भाव बुडाला काय करूं ॥२॥
देव घ्या फुका देव घ्या फुका । न लगे रुका मोल कांहीं ॥३॥
दुबळा तुका भावेंविण । उधारा देव घेतला ऋण ॥४॥

अर्थ

आहो,देव घ्या कोणी,देव घ्या कोणी तो देव आयता घर विचारीत आला आहे असे मी म्हणले तर मला लोक म्हणाले देव नको,देव नको कारण आमच्या घरी देवाला राहण्यासाठी जागा शिल्लक नाही असे लोक मला म्हणू लागले.आहो,लोकहो देव मंदावला,देव मंदावला म्हणजे देवाचा भाव कमी झाला मी काय करू?आहो,लोकहोदेव फुकट घ्या,देव फुकट घ्या त्याला काही दमडी किंमत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात भावेविण मी दुबळा आहे,उधार मागून घेतला आहे,केवढे हे ऋण माझ्या डोक्यावर आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कल्पतरु रुया नव्हती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *