sarth tukaram gatha

चोरटें सुनें मारिलें टाळे – संत तुकाराम अभंग – 656

चोरटें सुनें मारिलें टाळे – संत तुकाराम अभंग – 656


चोरटें सुनें मारिलें टाळे । केंउं करी परि न संडी चाळे ॥१॥
ऐसें एक दुराचारी गा देवा । आपुलिया जीवा घात करी ॥ध्रु.॥
नाक गेलें तरि लाज ना विचार । हिंडे फजितखोर दारोदारीं ॥२॥
तुका म्हणे कर्म बळिवंत गाढें । नेदी तया पुढेंमागें सरों ॥३॥

अर्थ

चोरट्या कुत्र्याला कितीही मारले तरी ते मोठ्याने ओरडते,परंतु आपले चाळे ते सोडत नाही.देवा,अश्या प्रकारचे जे दुराचारी असतात ते आपल्या जीवाचा स्वतःच घात करून घेत असतात.त्यांचे नाक कापले तरी त्यांना काही फरक पडत नाही.फजित खोर होऊन दारोदारी हिंडत असतात.तुकाराम महाराज म्हणतात त्यांचे कर्म हे फार बलवान असते त्यांना ते चांगल्या मार्गाकडे सरू देत नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

चोरटें सुनें मारिलें टाळे – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *