sarth tukaram gatha

दोन्ही हात ठेवुनि कटीं – संत तुकाराम अभंग – 691

दोन्ही हात ठेवुनि कटीं – संत तुकाराम अभंग – 691


दोन्ही हात ठेवुनि कटीं । उभा भीवरेच्या तटीं । कष्टलासी साठी । भक्तीकाजें विठ्ठला ॥१॥
भागलासी मायबापा । बहु श्रम केल्या खेपा । आह्मालागीं सोपा । दैत्या काळ कृतांत ॥ध्रु.॥
होतासी क्षीरसागरीं । मही दाटली असुरीं । म्हणोनियां घरीं । गौळियाचे अवतार ॥२॥
केला पुंडलिकें गोवा । तुज पंढरीसि देवा । तुका म्हणे भावा । साठी हातीं सांपडसी ॥३॥

अर्थ

भक्तांच्या कामासाठी तुला फार कष्ट झाले आहे,म्हणून हे पांडुरंग तू तुझे दोन्ही हात कटेवर ठेऊन भिवरेच्या तीरी उभा राहिला आहेस.हे पांडुरंगा तू फार दमला आहेस,फार कष्ट करून तू आमच्या साठी पुन्हः पुन्हः अवतार घेतला आहेस.तू आम्हासाठी फार सोपा आहेस परंतु दैत्या साठी तू कृतांत आहेस.तू क्षीर सागरात होतास पण पृथ्वीवर दैत्य फार झाले त्यामुळे तू गवळ्यांच्या घरी अवतार घेतलास.तुकाराम महाराज म्हणतात तुला पुंडलीकाने भक्तीने पंढरपूरला आणले,कारण तू फक्त भक्ती भावा साठी हाती सापडतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

दोन्ही हात ठेवुनि कटीं – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *