sarth tukaram gatha

रवि दीप हीरा दाविती – संत तुकाराम अभंग – 693

रवि दीप हीरा दाविती – संत तुकाराम अभंग – 693


रवि दीप हीरा दाविती देखणे । अदृश्य दर्षने संतांचीया ॥१॥
त्यांचा महिमा काय वर्णु मी पामर । न कळे तो साचार ब्रह्मादिकां ॥ध्रु.॥
तापली चंदन निववितो कुडी । त्रिगुण तो काढी संतसंग ॥२॥
मायबापें पिंड पाळीयेला माया । जन्ममरण जाया संतसंग ॥३॥
संतांचें वचन वारी जन्मदुःख । मिष्टान्न तें भूकनिवारण ॥४॥
तुका म्हणे जवळी न पाचारितां जावें । संतचरणीं भावें रिघावया ॥५॥

अर्थ

सूर्य,दीप व हिरा म्हणजे अलंकार हे यांच्या प्रकाशाने जे दिसणारे आहेत तेच ते दाखवितात.परंतु संतांच्या दर्शनाने जे अदृश्य आहेत म्हणजे न दिसणारे(देव)आहे ते दिसते.अश्या या संतांचा महिमा मी पामर काय वर्णन करणार?ज्या संतांचा महिमा ब्रम्हादेवाला सुद्धा कळात नाही.शरीराला ताप आल्यावर शीतल करण्याचे काम हे चंदन करते.पण त्रिगुणाचा जो ताप आहे तो या संतांच्या संगतीने दूर होतो आई वडिल मुलांचे पालन करतात परंतु जन्म मरण हे संतांच्या संगतीनेच चुकते.तुकाराम महाराज म्हणतात संतानी आपल्याला जवळ बोलाविले नाही तरी आपण होवून श्रद्धेने संतांपाशी जावे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

रवि दीप हीरा दाविती – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *