sarth tukaram gatha

आपुले गांवींचें न – संत तुकाराम अभंग – 713

आपुले गांवींचें न – संत तुकाराम अभंग – 713


आपुले गांवींचें न देखेसें जालें । परदेसी एकलें किती कंठूं ॥१॥
म्हणऊनि पाहें मूळ येतां वाटे । जीवलग भेटे कोणी तरी ॥ध्रु.॥
पाहातां अवघ्या दिसतील दिशा । सकळ ही वोसा दृष्टीपुढें ॥२॥
तुका म्हणे कोणी न सांगे वारता । तुझी वाटे चिंता पांडुरंगा ॥३॥

अर्थ

या प्रदेशात(पृथ्वीवर)आपल्या गावाचे(पंढरी क्षेत्रातील वैष्णव) कोणीही मला न दिसेसे झाले,त्यामुळे मी या प्रदेशात एकट्याने किती दिवस काढू?देवा मला तुमचे प्रेमाचे बोलावणे केंव्हा येईल असे झाले आहे.येथे कोणी तरी प्रेमाचा जिवलग भेटेल अशी आशा आहे.मी आता पाहले आहे की,या साऱ्यादिशा ओस पडल्या आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात हे पांडुरंगा मला तुझी वार्ता कोणीही सांगत नाही त्यामुळे मला तुझी चिंता वाटत आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आपुले गांवींचें न – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *