sarth tukaram gatha

जन तरी देखें गुंतलें – संत तुकाराम अभंग – 714

जन तरी देखें गुंतलें – संत तुकाराम अभंग – 714


जन तरी देखें गुंतलें प्रपंचें । स्मरण तें त्याचें त्यासी नाहीं ॥१॥
म्हणऊनि मागें परतलें मन । घालणीचें रान देखोनियां ॥ध्रु.॥
इंद्रियांचा गाजे गोंधळ ये ठायीं । फोडीतसे डोई अहंकार ॥२॥
तुका म्हणे देवा वासनेच्या आटें । केलीं तळपटें बहुतांचीं ॥३॥

अर्थ

हे सारे लोक प्रपंचाच्या भोवऱ्यात गुंतले आहेत,हरी भजन करावे याचे देखील त्यांना स्मरण नाही.या संसारात मोठे दुख आहे हे ओळखले आहे म्हणून या संसाररूपी वनातून माझे मन बाहेर काढले आहे ते पुन्हा या संसारात पडणार नाही.या प्रपंचात इंद्रीयांपासून सुख मिळते हा गोंधळ आहे.अहंकार हा सर्वांचे डोके फोड करत आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात वासंनाच्यामुळे बऱ्याच जणांचा नाश झाला आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जन तरी देखें गुंतलें – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *