sarth tukaram gatha

भक्त ऐसे जाणा – संत तुकाराम अभंग – 748

भक्त ऐसे जाणा – संत तुकाराम अभंग – 748


भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास । गेले आशापाश निवारूनि ॥१॥
विषय तो त्यांचा जाला नारायण । नावडे जन धन माता पिता ॥ध्रु.॥
निर्वाणीं गोविंद असे मागेंपुढें । कांहींच सांकडें पडों नेदी ॥२॥
तुका म्हणे सत्य कर्मा व्हावें साह्य । घातलिया भय नर्का जाणें ॥३॥

अर्थ

जे देहा विषयी उदास आहेत तेच भक्त जाणावे.त्यांचि आशापाश निवारण झालेले आहे.त्यांचा विषय म्हणजे फक्त नारायण झालेला असतो.त्यांना या संसारातील जन,धन,सगे काहीच आवडत नाहि,अश्या भक्तांच्या मागे पुढे देंव त्यांचे सर्व कष्ट निवारण करण्या साठी उभा असतो.यांना तो कधी संकटात सापडू देत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात सत्य काम जे असेल त्याला सहकार्य करावे नाही तर जो कोणी सत्य कर्मात अडथळा आणतो त्याला नरकात जावे लागते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भक्त ऐसे जाणा – संत तुकाराम अभंग

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *