sarth tukaram gatha

आणूनियां मना । आवघ्या – संत तुकाराम अभंग – 882

आणूनियां मना । आवघ्या – संत तुकाराम अभंग – 882


आणूनियां मना । आवघ्या धांडोळिल्या खुणा । देखिला तो राणा । पंढरपूरनिवासी ॥१॥
यासी अनुसरल्या काय । घडे ऐसें वांयां जाय । देखिले ते पाय । सम जीवीं राहाती ॥ध्रु.॥
तो देखावा हा विध । चिंतनें तें कार्य सिद्ध । आणिकां संबंध । नाहीं पर्वकाळासी ॥२॥
तुका म्हणे खळ । होती क्षणेंचि निर्मळ । जाऊंनियां मळ । वाळवंटीं नाचती ॥३॥

अर्थ

अनेक ठिकाणी फीरून मानाने शेवटी तो पंढरीचा राणा पंढरपूर निवासी तो विठ्ठल परमात्मा याच्या चरणासी जाऊन लीन व्हावे हे योग्य आहे असे ठरविले.या हरीच्या चरणी कोणी शरण गेले तर वाया जाईल काय?त्याचे सम चरण पाहता क्षणीच मनात ठसतात.या हरीचे दर्शन झाले हेच पूजा विधी आहे.त्याचे चिंतन केले तर सर्व कार्य सिद्धीस जाते व दुसऱ्या कोणत्याही पर्वकाळासी संबंध ठेवण्याची वेळ येत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात पंढरपूरला कोणी सहज जरी गेले तरी त्याच्या पापाचे मळ क्षणात निघून जातात मग तो वाळवंटात हरिनामाच्या छदाने आंनदाने नाचू लागतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आणूनियां मना । आवघ्या – संत तुकाराम अभंग – 882

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *