sarth tukaram gatha

नाम घेतां मन निवे – संत तुकाराम अभंग – 884

नाम घेतां मन निवे – संत तुकाराम अभंग – 884


नाम घेतां मन निवे । जिव्हे अमृतचि स्रवे । होताती बरवे । ऐसे शकुन लाभाचे ॥१॥
मन रंगलें रंगलें । तुझ्या चरणीं स्थिरावलें । केलिया विठ्ठलें । ऐसी कृपा जाणावी ॥ध्रु.॥
जालें भोजनसें दिसे । चिरा पडोनि ठेला इच्छे । धालियाच्या ऐसें । अंगा येती उद्गार ॥२॥
सुख भेटों आलें सुखा । निध सांपडला मुखा । तुका म्हणे लेखा । आतां नाहीं आनंदा ॥३॥

अर्थ

हरी नाम घेता मनाला शांती लाभते.आणि ते हरी नाम घेताना असे वाटते कि जिभेवर वर हरी नाम घेल्यावर शुभ शकुनाचे लाभ होतात.मन हे आता हरी चरणी रंगले आहे.स्थिरावले आहे व हि कृपा विठ्ठलानेच केली आहे.हरीनाम भोजनाने विषय इच्छेवर दगड पडलेला भासतो आणि हे चिन्ह आपोपाप दिसून येतात.आणि आपल्या अंगावर दिसून येतात आणि तसे उद्गार मुखावाटे बाहेर येतात.पांडुरंग रुपी सुख हे आमच्या वाणीला सुख देतात.व तो ठेवा आम्हाला मुखा द्वारे सापडलातुकाराम महाराज म्हणतात या आंनदाला आता पारावार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नाम घेतां मन निवे – संत तुकाराम अभंग – 884

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *