sarth tukaram gatha

पाहा रे हें दैवत कैसें – संत तुकाराम अभंग – 890

पाहा रे हें दैवत कैसें – संत तुकाराम अभंग – 890


पाहा रे हें दैवत कैसें । भक्तीपिसें भाविका ॥१॥
पाचारिल्या सरिसें पावे । ऐसें सेवे बराडी ॥ध्रु.॥
शुष्क काष्ठीं गुरुगुरी । लाज हरी न धरीता ॥२॥
तुका म्हणे अर्धनारी । ऐसीं धरी रूपडीं हा ॥३॥

अर्थ

अहो पहा ओ पहा हे आमचे दैवत कसे आहे?ते भक्ती वश झालेले आहे.कोणीही त्याला हाक मारली त्याला बोलावले कि तो लगेच धावत येतो.अहो प्रल्हादासाठी या हरीने शुष्क खांबातून नरसिंह रुपात गुरगुर करून प्रकट होण्यास लाज धरली नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात की,हा देव भक्तांच्य सहाय्यास कधी नर तर कधी नारीचे रूप घेतो व तत्परतेने धावत येतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

पाहा रे हें दैवत कैसें – संत तुकाराम अभंग – 890

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *