sarth tukaram gatha

बहुत सोसिले मागें न कळतां – संत तुकाराम अभंग – 891

बहुत सोसिले मागें न कळतां – संत तुकाराम अभंग – 891


बहुत सोसिले मागें न कळतां । पुढती काय आतां अंध व्हावें ॥१॥
एकाचिये अंगीं हें ठेवावें लावून । नये भिन्ना भिन्न चांचपडो ॥ध्रु.॥
कोण होईल तो ब्रम्हांडचाळक । आपणेचि हाक देईल हाके ॥२॥
तुका म्हणे दिलीं चेतवूनि सुणीं । कौतुकावांचूनि नाहीं छळ ॥३॥

अर्थ

आम्ही अज्ञानामुळे अनेक दुखे भोगली पण आता पुढे आंधळे पणाने का राहावे?जे काही सुख दुख असतील ते या हरीला अर्पण करून इतर काही खट पट करू नये.या विश्वाचा ब्रम्हांडाचा चालक जो कोणी असेल त्याला हाक मारली असता तोच ओ देईल.तुकाराम महाराज म्हणतात काम क्रोध रुपी कुत्री या देवाने आपल्या मागे चेतवून दिले आहेत आणि हे देवाचेच कवतुक आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बहुत सोसिले मागें न कळतां – संत तुकाराम अभंग – 891

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *