sarth tukaram gatha

वाढलियां मान न मनावी – संत तुकाराम अभंग – 898

वाढलियां मान न मनावी – संत तुकाराम अभंग – 898


वाढलियां मान न मनावी निश्चिती । भूतांचिये प्रीती भूतपण ॥१॥
म्हणऊनि मना लावावी कांचणी । इंद्रियांचे झणी ओढी भरे ॥ध्रु.॥
एका एकपणें एकाचिया अंगीं । लागे रंग रंगीं मिळलिया ॥२॥
तुका म्हणे देव निष्काम निराळा । जीवदशे चाळा चळणांचा ॥३॥

अर्थ

लोकांमध्ये आपला मान वाढला असेल तर त्यात समाधान माणू नये कारण भौतिक मान्यतेने भौतीकच जन्म मिळेल म्हणून मनाला हरी भजनाची आवड लावावी नाहीतर मन हे इंद्रियां मागोमाग बहिर्मुख होईल.मनाला हरी स्वरूपा कडे तल्लीन करावे नाहीतर मन हे असे इंद्रिय आहे की,ते ज्या रंगा कडे ते लागले तो रंग ते धरण करतो.तुकाराम महाराज म्हणतात हा देव निष्काम आहे निराळा आहे पण मात्र आपला जीव कर्मा मागे धावण्यास प्रयत्न करत असतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

वाढलियां मान न मनावी – संत तुकाराम अभंग – 898

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *