sarth tukaram gatha

काम नाहीं काम नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 904

काम नाहीं काम नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 904


काम नाहीं काम नाहीं । जालों पाहीं रिकामा ॥१॥
फावल्या त्या करूं चेष्टा । निश्चळ दृष्टा बैसोनि ॥ध्रु.॥
नसत्या छंदें नसत्या छंदें । जग विनोदें विव्हळतसे ॥२॥
एकाएकीं एकाएकीं । तुका लोकीं निराळा ॥३॥

अर्थ
मला कुठल्याही प्रकारचे काहीही कर्तव्य नाही बाकी काही काम नाही आता मी पूर्ण पणे रिकामा आहे.जे काही घडत आहे ते सर्व प्रारब्धाने घडते व मी ते फक्त निश्चळ बसून पाहण्याचे काम करत आहे.लोकांना नसते छंद लागले आहेत म्हणजे हा देह म्हणजे मी आहे व या देहा संबंधी असलेले लोक या छंदा मुळे सर्व जगाला दुखाणे त्रास होत आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात पण मी मात्र एकटाच आहे सर्वांना पासून निराळा आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

काम नाहीं काम नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 904

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *