sarth tukaram gatha

कीर्तन चांग कीर्तन चांग – संत तुकाराम अभंग – 906

कीर्तन चांग कीर्तन चांग – संत तुकाराम अभंग – 906


कीर्तन चांग कीर्तन चांग । होय अंग हरीरूप ॥१॥
प्रेमेछंदें नाचे डोले । हारपले देहभाव ॥ध्रु.॥
एकदेशीं जीवकळा । हा सकळां सोयरा ॥२॥
तुका म्हणे उरला देव । गेला भेव त्या काळें ॥३॥

अर्थ
अहो हरी कीर्तन चांगले आहे चांगले आहे कारण हरी कीर्तन करणार्यांचे अंग हे हरी रूपाचा होतात.म्हणून त्या हरी कीर्तनत प्रेमाने आंनदाने नाचावे दोलावे मग तुमचा देह भाव आपो आप नाहीसा होईल.जीव दश हि मर्‍यादित असते परंतु हरी हा सर्व व्यापक आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात द्वैत रुपी भय गेले कि त्या वेळेला फक्त देवच उरतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कीर्तन चांग कीर्तन चांग – संत तुकाराम अभंग – 906

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *