sarth tukaram gatha

न बोलेसी करा वाचा – संत तुकाराम अभंग – 907

न बोलेसी करा वाचा – संत तुकाराम अभंग – 907


न बोलेसी करा वाचा । उपाधीचा संबंध ॥१॥
एका तुमच्या नामाविण । अवघा सीण कळतसे ॥ध्रु.॥
संकल्पाचे ओढी मन । पापपुण्य सवेचि ॥२॥
तुका म्हणे नारायणीं । पावो वाणी विसावां ॥३॥

अर्थ
मला कोणाशीही काहीही बोलण्याचा प्रसंग येऊ देऊ नका कारण हा सर्व उपाधीचा प्रकार आहे.आहो नारायण तुमच्या नामाविना सर्व काही व्यर्थच आहे हे मला कळले आहे.अन्य विषय कडे मन जर नेले तर पाप पुण्य होते.तुकाराम महाराज म्हणतात म्हणून हे नारायण माझ्या वाणीला तुझ्याच ठिकाणी विसावा घेऊ दे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

न बोलेसी करा वाचा – संत तुकाराम अभंग – 907

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *