sarth tukaram gatha

जळो आतां नांव रूप – संत तुकाराम अभंग – 910

जळो आतां नांव रूप – संत तुकाराम अभंग – 910


जळो आतां नांव रूप । माझें पाप गांठींचें ॥१॥
संतांचिया चरणरजें । उतरूं ओझें मातीचें ॥ध्रु.॥
लटिक्यांचा अभिमान । होता सीण पावविते ॥२॥
तुका म्हणे अरूपींचें । सुख साचें निनांवें ॥३॥

अर्थ
माझे नाव रूप पाप हे सर्व जाळून जाओ.या देहाला मी मी म्हंटले पण हि मातीच आहे पण आता यासंतांना शरण जाऊन त्यांच्या चरण रजाने मी पानाचे ओझे उतरून जाओ.खोट्या गोष्टीचा अभिमान धरला कि व्यर्थ शीण होतो.तुकाराम महाराज म्हणतात खरे स्वरूप सुख म्हणजे अरुपाचे म्हणजे आत्म्याचे व नाम तसेच रूप रहित असण्याचे आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जळो आतां नांव रूप – संत तुकाराम अभंग – 910

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *