sarth tukaram gatha

कोरड्या गोष्टी चावट्या – संत तुकाराम अभंग – 914

कोरड्या गोष्टी चावट्या – संत तुकाराम अभंग – 914


कोरड्या गोष्टी चावट्या बोल । शिकल्या सांगे नाहीं ओल ॥१॥
कोण यांचें मना आणी । ऐके कानीं नायकोनि ॥ध्रु.॥
घरोघरीं सांगती ज्ञान । भूस सिणें कांडिती ॥२॥
तुका म्हणे आपुल्या मति । काय रितीं पोकळ ॥३॥

अर्थ
देवाविषयी काहीही माहित नसलेल्या देवा विषयी कुठल्याही प्रकारचे प्रेम नसलेले माणसे जे शिकले आहेत ते फक्त सांगतात त्याला कुठल्याही प्रकारचे प्रेम नसते अश्या या गोष्ठी कोरड्या व चावट पणाचे आहेत.व अश्या चावट व्यक्तीचे बोलणे कोण मनापासून ऐकेल?ऐकले तरी ते लोकांनी न ऐकावे.हे असे लोक घरो घरी जाऊन लोकांना ज्ञान सांगतात परंतु जसे कण टाकून भुसा कांडावा तसे ते असते.असे अल्प ती लोक तुकाराम महाराज म्हणतात असे अल्प मती असणारे लोक जे ज्ञान सांगतात ते निरर्थक व पोकळ असते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोरड्या गोष्टी चावट्या – संत तुकाराम अभंग – 914

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *