sarth tukaram gatha

नव्हतियाचा सोस होता – संत तुकाराम अभंग – 915

नव्हतियाचा सोस होता – संत तुकाराम अभंग – 915


नव्हतियाचा सोस होता । झडो आतां पदर ॥१॥
देखणें तें देखियेलें । आतां भलें साक्षित्वें ॥ध्रु.॥
लाभ कळों आली हानि । राहों दोन्हीं निराळीं ॥२॥
तुका म्हणे एकाएकीं । हा कां लोकीं पसारा ॥३॥

अर्थ
खरतर प्रपंच हा नव्हताच पण आता हे देवा त्याचा पदर झाडू दे.जे सद्चीद आंनद मला पाहायचे होते ते मी आता साक्षित्वाने पहिले आहे.हा आंनदाचा लाभ कळून आल्या मुळे आता देवाचे लाभ कळून आले आहे व आता लाभ व हानी या पासून आम्ही वेगळे राहू.तुकाराम महाराज म्हणतात आम्ही एकटेच आहोत मग हा बाह्य पसारा मी लोकांमध्ये का मांडू?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नव्हतियाचा सोस होता – संत तुकाराम अभंग – 915

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *