sarth tukaram gatha

भक्तिसुख नाहीं आले – संत तुकाराम अभंग – 919

भक्तिसुख नाहीं आले – संत तुकाराम अभंग – 919


भक्तिसुख नाहीं आले अनुभवा । तो मी ज्ञान देवा काय करूं ॥१॥
नसावे जी तुह्मी कांहीं निश्चिंतीने । माझिया वचने अभेदाच्या ॥ध्रु.॥
एकाएकीं मन नेदी समाधान । देखिल्या चरण वांचूनियां ॥२॥
तुका म्हणे वाचा गुणीं लांचावली । न राहे उगली मौन्य मज ॥३॥

अर्थ
भक्ती प्रेमसुख हे हरी भक्तां वाचून इतर कोणालाही कळणार नाही. मग तो कोणीही असो पंडित असो ,वाचक असो ,ज्ञानी असो तरीदेखील त्यांना भक्ती सुख समजणार नाही. मग कोणी आत्मनिष्ठ किंवा जीवन मुक्त जरी झाले तरी त्यांना भक्ती सुख दुर्लभ आहे .तुकाराम महाराज म्हणतात जर तुम्ही श्रद्धेने भक्तिभावनेने नारायणाचे नाम घेतले तरच तो तुमच्यावर कृपा करेल ,नक्की करेल आणि मग तुम्हाला भक्तीचे खरे वर्म व मर्म कळेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

भक्तिसुख नाहीं आले – संत तुकाराम अभंग – 919

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *