sarth tukaram gatha

मिठवण्याचे धनी – संत तुकाराम अभंग – 922

मिठवण्याचे धनी – संत तुकाराम अभंग – 922


मिठवण्याचे धनी । तुम्ही व्यवसाय जनीं ॥१॥
कोण पडे ये लिगाडीं । केली तैसीं उगवा कोडीं ॥ध्रु.॥
केलें सांगितलें काम । दिले पाळूनियां धर्म ॥२॥
तुका म्हणे आतां । असो तुमचें तुमचे माथां ॥३॥

अर्थ
हे पांडुरंगा तुम्ही आमच्या मागे प्रपंच रुपी दुख लावले आहे व तुम्हीच आमचे दुख मिटवू शकता.तुम्ही जर तसे करीत नसला तर तुमच्या भानगडीत कोण पडेल?तुम्हीच संसारचा गुंता केला व तुम्हीच या संसाराचा गुंता सोडवा.तुम्ही जे मला धर्म पालनाचे कर्म सांगितले आहे ते मी केले आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात तुमच्या कर्तव्याची जबाबदारी तुमच्याच माथ्यावर आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

मिठवण्याचे धनी – संत तुकाराम अभंग – 922

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *