sarth tukaram gatha

अवघाचि आकार ग्रासियेला – संत तुकाराम अभंग – 924

अवघाचि आकार ग्रासियेला – संत तुकाराम अभंग – 924


अवघाचि आकार ग्रासियेला काळें । एकचि निराळें हरीचें नाम ॥१॥
धरूनि राहिलों अविनाश कंठीं । जीवन हें पोटीं सांठविलें ॥ध्रु.॥
शरीरसंपित्त मृगजळभान । जाईल नासोन खरें नव्हे ॥२॥
तुका म्हणे आतां उपाधीच्या नांवें । आणियेला देवें वीट मज ॥३॥

अर्थ
या विश्वातील जे काही आकार दिसतात ते काळाने ग्रासले आहे फक्त एक हरीचे नामच काळाच्याही पलीकडचे आहे.अविनाश नाम हे हरीचे आहे म्हणून मी ते नाम कंठी धरण केले आहे व माझ्या हृदयात जीवनात देखील हे नाम साठविले आहे.आहो हि शरीर संपत्ती मृगजळाप्रमाणे आहे तिचा नाश होणार आहे तिचे रूपही खरे नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा,या उपाधीचा म्हणजे प्रपंचाचा मला वीट आला आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अवघाचि आकार ग्रासियेला – संत तुकाराम अभंग – 924

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *