sarth tukaram gatha

बोलणेंचि नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 925

बोलणेंचि नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 925


बोलणेंचि नाहीं । आतां देवाविण कांहीं ॥१॥
एकसरें केला नेम । देवा दिले क्रोध काम ॥ध्रु.॥
पाहेन ते पाय । जोंवरी हे दृष्टि धाय ॥२॥
तुका म्हणे मनें । हेचि संकल्प वाहाणें ॥३॥

अर्थ
या हरी शिवाय आता दुसरे बोलणे व्यर्थ आहे त्यामुळे दुसरे काहीच बोलायचे नाही.असा आम्हीं दृढ नेम केला आहे.काम आणि क्रोध हे देवालाच अर्पण करायचे माझ्या दृष्टीचे समाधान होई पर्यंत या हरीचे चरण कमल मी पाहणार आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात हा दृढ संकल्प माझ्या मनात नित्य असतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

बोलणेंचि नाहीं – संत तुकाराम अभंग – 925

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *