sarth tukaram gatha

येथूनियां ठाव – संत तुकाराम अभंग – 926

येथूनियां ठाव – संत तुकाराम अभंग – 926


येथूनियां ठाव । अवघे लक्षायाचे भाव ॥१॥
उंच देवाचे चरण । तेथें जालें अधिष्ठान ॥ध्रु.॥
आघातावेगळा । असे ठाव हा निराळा ॥२॥
तुका म्हणे स्थळ । धरूनि राहिलों अचळ ॥३॥

अर्थ
आता पासून जे सृष्टीचे मूळ भाव असतात ते हरी पासुन उत्पन्न झालेले असून ते फक्त साक्षपणे पाहायचे आहे.हरीचे चरण हे उच्च स्थान असून ते माझे अधिष्टान आहे.हे हरीचरण म्हणजे विविध प्रकारच्या आघातापासून वेगळे असे निर्मळ स्थान आहे.तुकाराम महाराज म्हणतात देवाच्या चरणाचे स्थळ हृदयात धरून मी आढळ राहिलो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

येथूनियां ठाव – संत तुकाराम अभंग – 926

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *