sarth tukaram gatha

आला भागासी तो करीं – संत तुकाराम अभंग – 928

आला भागासी तो करीं – संत तुकाराम अभंग – 928


आला भागासी तो करीं वेवसाव । परि राहो भाव तुझ्या पायीं ॥१॥
काय चाले तुह्मीं बांधलें दातारा । वाहिलिया भारा उसंतितों ॥ध्रु.॥
शरीर तें करी शरीराचे धर्म । नको देऊं वर्म चुकों मना ॥२॥
चळण फिरवी ठाव बहुवस । न घडो आळस चिंतनाचा ॥३॥
इंद्रियें करोत आपुले व्यापार । आवडीसी थार देई पायीं ॥४॥
तुका म्हणे नको देऊं काळा हातीं । येतों काकुळती म्हणऊनि ॥५॥

अर्थ
हे नारायणा माझ्या भाग्यास जो व्यवसाय आला आहे तो मी करीन पण तुझ्या चरणी माझा दृढ भाव राहू दे.हे दातारा,तुम्ही आम्हांला कर्माच्या जोडीला बांधल्यामुळे आमचे काय चालणार आहे?पण या कर्माचा भार आम्ही आमच्या माथ्यावर घेऊन चालत असतो.हे देवा शरीर काय करणार शरीराचे जे काही कर्म आहे ते चालू दे तुझे चिंतनाचे जे वर्म आहे मर्म आहे ते चुकू देऊ नकोस.या देहाचे विकार मला अनेक ठिकाणी फिरवतात परंतु देवा तुझ्या चिंतनात मला आळस येऊ देऊ नको.माझ्या इंद्रियांचे व्यापार चालू दे पण तुझ्या पायाशी मला थारा दे.तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा मला या काळाच्या हाती देऊ नकोस म्हणून मी तुला काकुळती येऊन विनंती करत आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आला भागासी तो करीं – संत तुकाराम अभंग – 928

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *