sarth tukaram gatha

आम्हां अवघें भांडवल – संत तुकाराम अभंग – 929

आम्हां अवघें भांडवल – संत तुकाराम अभंग – 929


आम्हां अवघें भांडवल । एक विठ्ठल एकला ॥१॥
कायावाचामनोभावें । येथें जीवें वेचलों ॥ध्रु.॥
परतें कांहीं नेणें दुजें । तत्त्वबीजें पाउलें ॥२॥
तुका म्हणे संतसंगें । येणें रंगें रंगलों ॥३॥

अर्थ
एक विठ्ठलच येथे आम्हांला भांडवल आहे.काय वाचा मन भावाने आम्ही आमचा जीव या हरीच्या चरणी अर्पण केला आहे.हे विठ्ठला तुमचे चरण हे सर्व तत्त्वाचे बीज आहे या वाचून आम्ही दुसरे काहीच जाणत नाही.तुकाराम महाराज म्हणतात संत संगतीने मी हरीच्या रंगात रंगू गेलो आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

आम्हां अवघें भांडवल – संत तुकाराम अभंग – 929

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *