sarth tukaram gatha

पशु ऐसे होती ज्ञानी – संत तुकाराम अभंग – 932

पशु ऐसे होती ज्ञानी – संत तुकाराम अभंग – 932


पशु ऐसे होती ज्ञानी । चर्वणीं विषयांचे ॥१॥
ठेवूनियां लोभीं लोभ । जाला क्षोभ आत्मत्वीं ॥ध्रु.॥
केला आणिकां वाढी पाक । खाणें ताक मूर्खासी ॥२॥
तुका म्हणे मोठा घात । वाताहात हा देह ॥३॥

अर्थ
आहो,ज्ञानी माणसाने विषयाचे जर श्रवण केले तर त्यांची हि वर्तणूक प्राण्यांना सारखी होते विषयांचा जर लोभ निर्माण झाला तर चित्तात क्षोभ निर्माण हिते आत्मज्ञांच्या जाणिवेत कमतरता येत.मूर्ख लोक चांगला स्वयंपाक तयार करून दुसऱ्याला वाढतात आणि आपण तक पिऊन भूक भागवितात.तुकाराम महाराज म्हणतात अश्या लोकांचा घात होऊन त्यांच्या देहाची वाताहत होते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

पशु ऐसे होती ज्ञानी – संत तुकाराम अभंग – 932

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *