sarth tukaram gatha

कां जी धरिलें नाम – संत तुकाराम अभंग – 933

कां जी धरिलें नाम – संत तुकाराम अभंग – 933


कां जी धरिलें नाम । तुम्ही असोनि निष्काम ॥१॥
कोणां सांगतसां ज्ञान । ठकाठकीचें लक्षण ॥ध्रु.॥
आवडीनें नाचें । आहे तरी पुढें साचें ॥२॥
तुका म्हणे प्रेम । नाहीं भंगायाचें काम ॥३॥

अर्थ
आहो देवा,तुम्ही निष्काम आहात नामरहित आहात तर मग तुम्ही नाम का धरण केले?तुम्ही नामरहित आहत हे ज्ञान तुम्ही कोणाला सांगता?हे सर्व फसवण्याचे लक्षण आहे.आमच्या पुढे तुमचे खरे रूप आहे व त्याच्याच पुढे आम्ही नाचत आहोत.तुकाराम महाराज म्हणतात तुमच्या या कोरड्या ब्रम्हज्ञान च्या सांगण्याने वर्णनाने आमचा तुमच्या सगुण रुप विषयीचे प्रेम कधी भंगणार नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कां जी धरिलें नाम – संत तुकाराम अभंग – 933

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *