sarth tukaram gatha

खरें बोले तरी – संत तुकाराम अभंग – 934

खरें बोले तरी – संत तुकाराम अभंग – 934


खरें बोले तरी । फुकासाठीं जोडे हरी ॥१॥
ऐसे फुकाचे उपाय । सांडूनियां वांयां जाय ॥ध्रु.॥
परउपकार । एका वचनाचा फार ॥२॥
तुका म्हणे मळ । मनें सांडितां शीतळ ॥३॥

अर्थ
मनुष्याने नुसते आयुष्यभर खरे बोलण्याचे व्रत जरी धरण केले तरी या हरीचे फुकट प्राप्ती होते.असे फुकटचे उपाय असून लोक आपले आयुष्य वाया घालवितात.एका सत्य वचनामुळे अनेक पर उपकार होतात.तुकाराम महाराज म्हणतात मनाने जर आंतरिक मळ म्हणजे दुष्ट वासनेचा मळ काढून टाकला तरी मन हेशीतल राहते.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

खरें बोले तरी – संत तुकाराम अभंग – 934

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *