sarth tukaram gatha

दया क्षमा शांति – संत तुकाराम अभंग – 935

दया क्षमा शांति – संत तुकाराम अभंग – 935


दया क्षमा शांति । तेथें देवाची वसति ॥१॥
पावे धांवोनियां घरा । राहो धरोनियां थारा ॥ध्रु.॥
कीर्तनाचे वाटे । बराडिया ऐसा लोटे ॥२॥
तुका म्हणे घडे । पूजा नामें देव जोडे ॥३॥

अर्थ
जेथे दया क्षमा शांती असते तेथे देवाची वसती असते.जो कीर्तन करतो त्याच्यासाठी जसा दुष्काळात मनुष्य अन्नासाठी धावतो तसा देवा त्याच्याकडे धावत येतो.तुकाराम महाराज म्हणतात देवाचे नुसते नाव जरी घेतले तरी तो आपल्याला प्रत्येक्ष भेटावयास येतो.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

दया क्षमा शांति – संत तुकाराम अभंग – 935

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *