sarth tukaram gatha

निष्ठावंत भाव भक्तांचा – संत तुकाराम अभंग – 940

निष्ठावंत भाव भक्तांचा – संत तुकाराम अभंग – 940


निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हें वर्म चुकों नये ॥१॥
निष्काम निश्चळ विठ्ठलीं विश्वास । पाहों नये वास आणिकांची ॥२॥
तुका म्हणे ऐसा कोण उपेक्षिला । नाहीं ऐकिला ऐसा कोणीं ॥३॥

अर्थ
या विठ्ठलच्या ठिकाणी निष्ठावंत भक्ती भाव असणे हाच भक्तांचा स्वधर्म आहे हे वर्म भक्तांनी कधीही चुकवू देवू नये.विठ्ठलच्या ठिकाणी निष्काम व निश्चल विश्वास ठेवावा व इतरांचा वास व वाटकधीच पाहू नये.तुकाराम महाराज म्हणतात असा कोणता भक्त आहे की,देवाने त्याची उपेक्षा केली आहे?असे मी कधी ऐकले देखील नाही.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

निष्ठावंत भाव भक्तांचा – संत तुकाराम अभंग – 940

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *