sarth tukaram gatha

कोठें नाहीं अधिकार – संत तुकाराम अभंग – 955

कोठें नाहीं अधिकार – संत तुकाराम अभंग – 955


कोठें नाहीं अधिकार । गेले नर वांयां ते ॥१॥
ऐका हें सोपें वर्म । न लगे श्रम चिंतना ॥ध्रु.॥
मृत्युचिये अंगीं छाये । उपायेचि खुंटतां ॥२॥
तुका म्हणे अवघे जन । येथें मन असों द्या ॥३॥

अर्थ
परमार्थिक अधिकार ज्याच्या ठिकाणी नाही असे लोक वयाला जातात.अहो लोकांनो म्हणून मी तुम्हांला एक सोपे वर्म सांगतो ते म्हणजे फक्त देवाच्या चिंतनाने तुम्हांला आनंद प्राप्त होतो याला कुठल्याही प्रकारचे श्रम लागत नाही.मृत्युच्या छाया खाली आल्या नंतर सर्व उपाय थांबतात.तुकाराम महाराज म्हणतात म्हणून हे जनहो सर्वांनी हरिनामात मन गुंतवून ठेवा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

कोठें नाहीं अधिकार – संत तुकाराम अभंग – 955

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *